Privacy verklaringDoel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Google Analytics
De website van Studio Nena verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt. Dit alleen wanneer jij een mail stuurt. Deze gegevens worden nergens gedeeld.

03. Registratie
Wanneer er aan het spel wordt meegedaan, worden gegevens verzamelt. Dit zijn een gebruikersnaam, een e-mail adres, bankrekeningnummer en bank naam. Enkel de gebruikersnaam wordt gedeeld. De overige gevens zijn anoniem en worden alleen gebruikt om het spel zo goed mogelijk te laten verlopen.Opslag periode


De gegevens worden voor langere tijd bewaard door Balgevoel, maar nooit langer dan nodig is, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Google Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan een naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Balgevoel via mail of mobiel, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

02. Registratie
Op het moment dat je registreert, worden de ingevulde gegevens in het registratieformulier, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.Rechten


01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Balgevoel vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Balgevoel. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Balgevoel vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

03. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Studio Nena niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

04. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Studio Nena jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@ek-balgevoel.nl. Het streven is om binnen twee dagen te reageren.Plichten


Studio Nena behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Balgevoel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Balgevoel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@ek-balgevoel.nl